a
به وب سایت مجله دفترسینمایی خوش آمدید

تیر 1402

 

(سینماآفیس) – در دهه‌های اخیر به ویژه با گسترش روز افزون هنر تئاتر در کشورهای مختلف و نیز طرح نظریه‌های جدید نمایشی مبنی بر ظرفیت‌های بالای این هنر در مسیر ارتقای کیفیت زندگی بشر، وجوه تازه‌ای از این هنر بازشناسی و ارائه شده است. یکی از این وجوه که از سوی بخش وسیعی از نهادهای آموزشی و تربیتی و نیز محافل علمی و دانشگاهی مورد توجه قرار گرفته، تئاتر تعلیمی-تربیتی یا پداگوژیک نام دارد.