a
به وب سایت مجله دفترسینمایی خوش آمدید

اردیبهشت 1402

شان پن:

  مخالفت با هوش مصنوعی، نوعی حقارت انسانیست

(سینماآفیس) – «شان پن» در حاشیه جشنواره کن ضمن اعلام همبستگی با اعتصاب انجمن نویسندگان آمریکا، مخالفت با هوش مصنوعی را نوعی حقارت بشری دانست.

(سینماآفیس) – لیدی مکبث از جمله قویترین شخصیتهای زن در تراژدیهای شکسپیر است. او با جذبه، قدرت و ارادهای مسحور کننده شخصیتپردازی شده است. در حالیکه با وجوداهمیت این کاراکتر در اقتباسهای بعد از شکسپیر  ازتاثیرگذاری آن کاسته شده. تئوری داستان زنمدار، از آغازپیدایش به عنوان شاخهای از جنبش فمنیسم، به کلیشههای مرسوم زنان در سینما و تئاتر نقد جدی داشت و در بررسی ذهنیت زنمدار در آثار هنری با رویکردی  وابسته به نظریههای نشانهشناسی و روانکاوانه تاکید داشته است.

ترزا دو لارتیس (Teresa de Lauretis) در کتاب تکنولوژی جنسیت (Technology of Gender) پیچیدگیهای کاراکترلیدیمکبث را روشن کرده و بستر مناسبی برای قیاس او بانقشهای همترازش در اقتباسهای مدرن پدیدآورده است. بیتردید از مهمترین این اقتباسها مکبث به روایت ابراهیم پشتکوهیست. او در نمایش مکبثزار همهی قالبهای کلیشه ومرسوم را از بعد ابزاری زن در نمایش، کنار زده و با تلفیق واقتباسی مبتنی بر فلسفه اصلی شکسپیر دست به خلق مکبثی ورا مکانی و فرا زمانی زده است. در این اثر بیتردید لیدیمکبث نقطه پرگار نمایش تلقی میشود. لیدیمکبثی که «ماریناورونژسکایا» منتقد تئاتر روسی در ستایش نقشآفرینیاش میگوید: « گاهی به نظر میرسید که لیدیمکبث با نگاهش دیوار را سوراخ میکند

گاتا عابدی بازیگر نقش لیدیمکبث، الهام از طبیعت و کشف رازقدرت بیانتهای چشمان یوزپلنگ در طبیعت وحشی را در فرآیندنقشآفرینی خود مهمترین عامل میداند، آنچه میخوانیدحاصل گفتگوی روزنامه هنرمند با بازیگر نقش لیدیمکبث درنمایش مکبث زار است:

(سینماآفیس) – نمایش «مکبث زار» که در مجموعه تئاتر شهر روی صحنه بود، با میزبانی از ۶ هزار تماشاگر و ۷۶۵ و فروش ۷۶۷ میلیون و ۶۵۵ هزار تومان اجرای خود را به پایان رساند.